Vi holder ferielukket i uge 29, og der kan forventes længere leveringstid i uge 27 - 28 og uge 30 - 31.

Faremærker

Der kan være mange årsager til, at du har brug for faremærker. Faremærker er til for at undgå, at eksempelvis kemiske produkter bliver transporteret, opbevaret eller brugt forkert. Derfor er det vigtigt, at du gør brug af faremærkning, hvis der er tale om farlige eller skadelige produkter. Faremærkerne beskriver altså, hvilken risiko du eller folk omkring dig er udsat for.

Husk vi sælger også advarselsetiketter til pakning af kasser og andet gods.

Cargo aircraft only - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Farligt gods - Fareklasse 9 - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Farligt gods - Miljøfare - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Ætsende stoffer - Fareklasse 8 - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Radioaktive stoffer 2 - Fareklasse 7 - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Radioaktive stoffer 1 - Fareklasse 7 - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Fissile stoffer - Fareklasse 7 - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Giftige stoffer - Fareklasse 6 - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Giftige dampe - Fareklasse 6 - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Organiske peroxider - Fareklasse 5.2 - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Brandfarlige væsker - Fareklasse 3 - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Giftige dampe - Fareklasse 2 - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Ikke-brandfarlige gasser - Fareklasse 2 - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Brandfarlige gasser - Fareklasse 2 - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.1 - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare - Fareklasse  1.1A - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.1B - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.1C - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.1D - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.1E - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.1F - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare - Fareklasse  1.1G - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.1J - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.1L - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.2 - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.2B - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.2C - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.2D - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.2E - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.2F - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.2G - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.2H - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.2J - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.2K - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.2L - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.3 - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.3C - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.3F - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.3G - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.3H - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.3J - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.3K - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.3L - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.4 - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.4B - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.4C - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.4D - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.4E - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.4F - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare - Fareklasse  1.4G - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.4S - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.5 - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.5D - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.6 - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms
Eksplosionsfare 1.6N - 250 stk.
0,00
fra
249,00
 DKK
ekskl. moms

Hvad betyder de forskellige faremærker?

Det er vigtigt at faremærkerne anvendes korrekt. Derfor kan du nedenfor læse lidt om de mest anvendte faremærker, samt hvor og hvornår de forskellige faremærker bruges.

Ætsende stoffer

Møder du et faremærke, der varsler om ætsende stoffer, skal du være meget varsom. Disse kemiske produkter kan nemlig forårsage dig alvorlige øjenskader og forbrændinger af huden. Her er der typisk tale om afløbsrens, saltsyre, ammoniak og eddikesyre.

Brandfare

Brandfare findes i mange afskygninger. Det kan både være i form af selvantændelige stoffer, brandfarlige væsker, gasser og stoffer, eller det kan f.eks. være noget, der er brandfarligt, når det kommer i kontakt med vand. Faremærkning af brandfare finder du typisk på produkter som lampeolie, benzin, sprit og generelt på sprayflasker med flydende gas.

Eksplosionsfare

Faremærker, der varsler om eksplosionsfare, findes i mange forskellige fareklasser. Det kan f.eks. være, om der masseeksplosionsfare ved brand, eller om der er alvorlig fare for udslyngning af fragmenter. Disse faremærker ses typisk i forbindelse med kemikalier, gasser og genstande såsom ammonium, nitroglycerin og fyrværkeri.

Radioaktive stoffer

Radioaktive stoffer findes i tre forskellige kategorier. Lav radioaktivitet findes oftest i forskellige produkter som eksempelvis medicinsk udstyr, måleudstyr, proceskontroludstyr og røgalarmer. Er der tale om højradioaktive produkter, vil dette typisk være i forbindelse med bestrålet nukleart brændsel - det vil sige materialer der indeholdender thorium, uran og/eller plutonium isotoper.

Dette er blot et udpluk af de forskellige fareklasser, hvor man anvender faresedler. Der findes i alt 9 overordnede fareklasse kategorier, hvoraf nogle af dem består af flere forskellige fareklasser.

Anvend faremærker og undgå ulykker

Om du kører med farligt gods, eller arbejder et sted hvor I dagligt håndterer farlige stoffer, bør I altid sikre jer, at jeres faremærkning er korrekt. Derudover er det vigtigt, at alle personer, der på den ene eller den anden måde, har noget med disse produkter at gøre, er introduceret korrekt og grundigt til dette. Alle skal altså kende faremærkernes betydning samt de risici, der er forbundet med håndtering af de farlige stoffer.

Hvert år sker der mange ulykker, der involverer faremærkede produkter. Disse ulykker kan undgås, hvis alle har fået grundig introduktion til de faremærkede produkter - både i forhold til håndtering af produktet, men også hvad man skal gøre, hvis uheldet er ude. Sørg derfor altid for at anvende faremærker korrekt - så undgår I unødvendige ulykker.

Godkendte ADR-transportpiktogrammer og fareklasser

Ifølge EU-kommissionen anvendes der i øjeblikket tre forskellige faremærknings- og klassifikationssystemer. De mest almindelige er dem, der kaldes for ADR. Det er også de faremærker, du finder hos Etiketlageret.

Du kan altså være helt tryg, når du bestiller faremærker hos os - de stemmer nemlig overens med retningslinjerne for faresymboler i forbindelse med sundhed og sikkerhed. Bestil derfor dine faremærker her - så er du sikker på at modtage EU-godkendte faremærker.

Find andre fortrykte labels hos Etiketlageret

Udover faremærker tilbyder vi også et stort udvalg af andre fortrykte labels. Herunder:

Du finder altså både fortrykte labels, der sammen med dine faremærker, kan varsle om tunge løft, glat gulv og forskellige påbud. Men også fortrykte labels, der kan bruges til prismærkning i alle afskygninger. Derudover finder du under vores diverse kategori også forskellige forsendelsesetiketter, størrelsesmærker og meget andet. Du kan altså få alt i fortrykte labels hos Etiketlageret.

Køb dine faremærker i dag

Etiketlageret har mere end 25 års erfaring i branchen, så du kan være helt sikker på at modtage produkter i den bedste kvalitet, når du handler her - og jo før du bestiller dine faremærker, jo hurtigere forbedrer du din egen og andres sikkerhed.

Køb derfor dine faremærker allerede i dag - vi sender ordren så hurtigt som muligt.

Kontakt os nu i dag

Hvis I har spørgsmål angående etiketter, hjemmesiden eller bestilling af specialvarer, er I meget velkomne til at ringe på tlf. +45 75630633 eller sende en e-mail til info@etiketlageret.dk.